Ga naar inhoud

Begeleidingsplan

Begeleidingsplan / Therapie in mijn praktijk

Therapie is gericht op het ondersteunen van de cliënt en het verschaffen van inzicht in probleemsituaties en/of moeilijkheden die de cliënt ervaart.
Therapie is samen op zoek gaan naar aanknopingspunten om met deze situatie om te gaan.
De therapie gebeurt vanuit een cliëntgerichte en ervaringsgerichte invalshoek, waarbij de beleving van de cliënt als leidraad wordt genomen.

Wanneer

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen. Dit hoort bij het leven. Meestal hebt u zelf de kracht of biedt uw omgeving de steun om uit dergelijke moeilijke momenten te komen. Het kan echter op zo'n moment ook helpend zijn om professionele hulp in te schakelen.

Waarvoor

 • Faalangst (prestatiedruk, sociale druk, contact gerelateerd)
 • Zelfvertrouwen (Zelfbeeld, omgaan met kritiek van de omgeving, omgaan met het maken van fouten)
 • Stress (werk, studie, sociale druk, prestatiedruk, mentale ontspanning, lichamelijke ontspanning)
 • Depressie (lichamelijke en geestelijke futloosheid, zinloosheid, sociale afzondering)
 • Burn-out (opgebrand zijn, niet kunnen stellen van grenzen, carrièrevragen)
 • Communicatieproblemen (verbaal en non-verbaal)
 • Identiteitsvragen (leeftijdsgebonden, sociaal gericht, keuzegebonden)
 • Trauma’s (niet intentionele en intentionele) Zie EMDR
 • Concentratie (gecontroleerde aandacht, stimulusgerichte aandacht, activatie aandacht)
 • Omgaan met emotie (negatieve en positieve)
 • Assertiviteit (opkomen voor jezelf, opkomen voor anderen)
 • Verwerkingsproblemen (verliesverwerking, scheidingsverwerking)
 • Relatieproblemen (partnerrelatie, ouder-kind relatie)

Voor wie

 • Jongeren, adolescenten en volwassenen.
 • Individueel en koppeltherapie

Kostprijs

60 euro (duur van een sessie: 60 minuten)

(jongeren onder de 25 jaar die zijn aangesloten bij de CM (Christelijke Mutualiteit) krijgen van de eerste 5 sessies 50% terugbetaald indien deze sessies zijn voorgeschreven door een arts)

EMDR

 • EMDR (‘Eye Movement Desensitisation and Reprogramming) is vooral bekend als één van de behandelingsmethoden voor post-traumatische stress, verslavingen en rouw.
 • Na een traumatische gebeurtenis (ongeval, moreel of fysisch geweld) wordt alles wat bij die gebeurtenis hoort, opgeslagen in het geheugen (beelden, geluiden, lichamelijke gewaarwordingen). Wanneer deze herinneringen (onverwerkt) blijven voortbestaan, kunnen ze de levenskwaliteit en soms ook het psychisch evenwicht van een persoon verstoren, vooral wanneer ze op willekeurige tijdstippen gereactiveerd worden.
 • De EMDR methode, die behoort tot de kortdurende therapievormen, helpt door de overtuigingen die bij het trauma horen op te sporen en de perceptie van de gebeurtenis te veranderen. Door oogbewegingen of andere bilaterale (links, rechts) stimulatie (geluidsprikkels of tapping) wordt de activiteit van beide hersenhelften in de sensoriële of zintuiglijke zones en in de cognitieve zones gesynchroniseerd, waardoor de primaire emoties van het traumatisch voorval (‘fotografische’ herinnering) in verbinding komen met rationele inzichten en taal. De “veegbeweging” deblokkeert de traumatische informatie en reactiveert het natuurlijke herstelsysteem van de hersenen die zo het werk kunnen voltooien.

Wie is Ann Kloeck

Ann Kloeck

Ik ben geboren op 13/08/1975

Van opleiding ben ik Klinisch Psycholoog.
Aan de Faculteit in Turnhout ben ik eveneens de opleiding Clientgerichte Psychotherapie (existentiële therapie) gestart, welke ik met succes afrondde. Deze existentiële houding is mijn uitgangspunt op mijn twee werkdomeinen: psychotherapie en equitherapie.